Gà Tre Tân Châu Trống

Giảm giá!

Chưa được phân loại

Gà Tre Tân Châu Chuối Trắng

700.000 
Giảm giá!
950.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Cú

Gà Tre Tân Châu Cú Lửa

1.100.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Điều

Gà Tre Tân Châu Điều

750.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Khét Sữa

Gà Tre Tân Châu Khét Sữa

900.000 

Gà Tre Tân Châu Bướm

Gà Tre Tân Châu Màu Bướm

Gà Tre Tân Châu Nhạn

Gà Tre Tân Châu Nhạn

Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Ô

Gà Tre Tân Châu Ô Đen

800.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Xám

Gà Tre Tân Châu Xám Chuối

850.000