380.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Mái

Gà Tân Châu Mái Điều Tía

500.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Mái Khét

Gà Tân Châu Mái Khét Sữa

450.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Mái

Gà Tân Châu Mái Nhạn Trắng

450.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Mái

Gà Tân Châu Mái Ô Đen

600.000 

Gà Tre Tân Châu Mái

Gà Tân Châu Mái Xám

Giảm giá!

Chưa được phân loại

Gà Tre Tân Châu Chuối Trắng

700.000 
Giảm giá!
950.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Cú

Gà Tre Tân Châu Cú Lửa

1.100.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Điều

Gà Tre Tân Châu Điều

750.000 
Giảm giá!

Gà Tre Tân Châu Khét Sữa

Gà Tre Tân Châu Khét Sữa

900.000 
Giảm giá!
650.000 

Gà Tre Tân Châu Bướm

Gà Tre Tân Châu Màu Bướm